Judith ZaragozaMÀRQUETING I
INTERNACIONALITZACIÓ

  Especialista en caiac de mar
  Training BCU 3* en caiac de mar
  Nivell 4 SKK de caiac de mar
  Titulació PER (patró d’embarcacions d’esbarjo)
  Llicenciada en Traducció i Interpretació i en Filologia Anglogermànica
  Parla alemany, anglès, italià, castellà, català